"

Palvelut

Palvelut

Tietoliikenteen projekteissa ensimmäiset askeleet ovat usein haastavimmat. Osana normaalia myyntityötämme tutustumme mielellämme ongelmaasi ja suosittelemme sopivaa ratkaisua. Mutta jos ongelmasi on laajempi ja haluat syvällisempää tukea, NDC Networks auttaa.

NDC Projekti

______

NDC Huoltoturva

 • Vaatimusmäärittely
 • Verkko- tai tuotesuunnittelu
 • Budjetointi
 • Asennus & konfigurointi
 • Koulutus
 • Projektinhallinta
 • Yliheittoharjoitukset & yliheitto
 • Dokumentaatio
 • Tuotetuki sovitulla vasteajalla
 • Varaosat & varalaitepalvelu
 • Konfiguraatiohallinta
 • Softapäivitykset

 

Mikroaaltolinkkien suunnittelu

Tarjoamme palveluna linkkijänteisiin liittyvää suunnittelu- ja konfigurointityötä.  Valikoimassamme on useita mikroaaltolinkkejä, joiden avulla kahden näköyhteyden päässä olevan pisteen välille voidaan luoda luotettava 10-1000Mbps tiedonsiirtoyhteys.

Linkkiä valitessa nämä lähtötiedot auttavat löytämään oikean ratkaisun:

 1. Linkkipisteiden välinen etäisyys
 2. Vaadittu kaistanleveys ja liikenteen luonne (symmetrinen / asymmetrinen)
 3. Linkin redundanssitarpeet ja luotettavuustavoite (esim. 99.999% sääluotettavuus)
 4. Luvanvaraisuus – tuleeko linkin toimia luvanvaraisella taajudella?
 5. Jo käytössä olevat radioluvat ja antennit – mahdollista uudelleenkäyttöä varten

Maastotarkastelu

Ensimmäinen vaihe mikroaaltolinkin suunnittelussa on maastotarkastelu. Käytämme ajantasaista digitaalista karttatietoa jonka avulla selvitämme, onko kahden pisteen välissä sellainen näköyhteys, että asetetut tiedonsiirtotavoitteet voidaan saavuttaa.

Onnistunut maastotarkastelu tarvitsee lähtötietoina ylläolevien lisäksi seuraavat tiedot:

 1. Linkkien sijoituspaikkojen koordinaatit tai osoitteet – esim. Google Maps tai Google Earth -kartalla
 2. Olemassaolevien linkkimastojen korkeus

Linkkisuunnittelu

Tarkempi linkkisuunnittelu tehdään, kun mikroaaltolinkkeihin liittyvä investointipäätös on tehty. Linkkisuunnittelussa jokaiselle linkkijänteelle määritellään suorituskykytavoite (esim. 100Mbps) ja käytettävyystavoite (esim. suorituskyky taattu 99.99% vuodesta). Käytettävyystavoitteeseen päästään parantamalla linkkivälin laskennallista häipymävaraa etsimällä sopivat radiolaitteet, käytetty radiotaajuus ja modulaatiotekniikka, sekä asennettavat antennipeilit. Epäselvissä tapauksissa linkkijänteen toimivuus voidaan verifioida myös testimittauksilla kohteessa.

Lopputuloksena on linkkisuunnitelmadokumentti:

 1. Linkkibudjetti: Jokaiselle linkkijänteelle määritelty tarvittava häipymävara sekä konfiguraatio, jolla häipymävara saavutetaan
 2. 2D-profiili: Jokaisen linkkijänteen maastotarkastelu

Asiakkaan niin halutessa esitäytämme radiolupahakemukset ja vastaamme Ficoran lisäkysymyksiin.

 

maastoprofiili_esim3

2D-malli linkkijänteen maastotarkastelusta. Karttadatan niin salliessa myös puuston vaikutukset pyritään arvioimaan.

 

 

 

Kaukokäyttö-WiMAX -verkkojen toteutus ja ylläpito

NDC Networks tarjoaa kattavasti palveluita uuden sukupolven 1.35GHz WiMAX-verkkojen rakentamiseen.

Alustava kartoitus

Kartoituspalvelumme avulla selvität, ratkaiseeko WiMAX tiedonsiirtotarpeesi haluamallasi tavalla. Kartoitus kestää yleensä 2-3 päivää laajuudesta riippuen, ja siinä käydään läpi seuraavat asiat:

 • Kohteiden tietoliikennetarpeiden validointi: Mitkä kohteet soveltuvat langattomaan käyttöön toimintansa luonteen puolesta? Mitä erityistarpeita kohteilla on?
 • Tukiasemakohteiden kartoitus: Mitä olemassaolevaa infrastruktuuria alueella on (esim. omat tietoliikennemastot, lämpölaitoksen savupiiput, vuokrakohteet, korkeat rakennukset)?
 • Alustava peittoaluesuunnittelu: Karkea tukiasemien sijoittelu ja peittoalueet sekäa arvio WiMAXin toimivuudesta annetulla alueella.

Olemme asiakkaidemme kanssa päässeet vertaamaan tekemiämme alustavia kartoituksia lopulliseen toimitettuun järjestelmään, ja siksi arviot ovat yleensä pitäneet hyvin kutinsa.

Radioverkkosuunnittelu

Radioverkkosuunnittelu kattaa kaikki olennaiset verkkosuunnittelun vaiheet.

 • Maastokarttoihin perustuva tukiasemapaikkojen vertailu optimaalisen suorituskyvyn ja peittoalueen saavuttamiseksi
 • Kanavastrategia, jonka perusteella radiokanavia yhdistellään ja uudelleenkäytetään tarpeiden mukaisesti
 • Tukiasemien arvioidut kuuluvuus- ja häiriöalueet
 • Tukiasemien ja päätelaitteiden asennustiedot (mm. lähetysteho, suuntaus ja asennuskulma)
 • Haastavien linkkien katsastaminen paikan päällä & vaihtoehtojen tarkistaminen: Jos kohde on vaikeassa paikassa, voiko sen yhteydet toteuttaa toisin?
 • Radiolupahakemusten täyttäminen ja Ficoran teknisiin kysymyksiin vastaaminen

Verkon toteutus: avaimet käteen

Toimimme toteutusprojekteissa asiantuntijan ja projektipäällikön roolissa, ja hoidamme urakoinnin asiakkaan haluamalla tavalla joko osana projektia tai asiakkaan asentajia hyödyntäen. Toteutusprojektissa tyypillisintä työtämme ovat:

 • Kohdekatselmoinnit, asennussuunnittelu ja asentajien koulutus
 • Tukiasemien & päätelaitteiden konfigurointi ja verkon optimointi
 • Asennusten loppukatselmus ja dokumentointi
 • Verkon yliheitto
 • Muu tarvittava koulutus

NDC Ylläpito

Kun verkko on otettu käyttöön, voit jättää verkon ylläpidon NDC:n vastuulle. Tällöin me vastaamme verkkosi toimivuudesta.

 • Tekninen tuki sovitulla vasteajalla
 • Päätelaitteiden softapäivitykset
 • Vaihtolaitepalvelu & varaosat sovituilla vasteajoilla
 • Säännölliset kehityspäivät järjestelmän jatkokehitystä varten

Kotelointi ja tuotekehitys

WPCP203013T_W4Jos etsimääsi tuotetta ei ole olemassa juuri sellaisena kuin haluat, NDC Networks auttaa.

Kotelointi

Kotelointiprojekteissa integroimme järjestelmän komponentit toivotulla tavalla helposti asennettavaan ja huollettavaan kokonaisuuteen. Hyvänä esimerkkinä toimii mm. Kameravalvontalaite KAVALA13, joka sisältää langattoman kameravalvonnan toteuttamiseen tarvittavat komponentit sään- ja iskunkestävässä kotelossa.

Tuotekehitys

Kun maailmalta ei löydy etsimääsi tuotetta, voimme joko modifioida olemassaolevaa tuotetta tai kehittää kanssasi uuden. Selvitämme toimintaympäristön vaatimukset huomioimme mm. erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

 1. Ohjelmistokehitys: Muutamat tuotteemme soveltuvat hyvin asiakaskohtaiseen räätälöintiin – mm. Linux-pohjaiset Conel mobiilireitittimet ja Korenix JetBox teollisuustietokoneet tarjoavat avoimen kehitysrajapinnan. Tarjoamme näihin tuotteisiin konfigurointi- ja ohjelmistokehityspalveluita.
 2. Täysin uuden tuotteen kehittäminen: Erikoisosaamistamme ovat karuihin olosuhteisiin tarkoitetut tietoliikennelaitteet. Ratkomme myös mielellämme asennettavuus- ja käytettävyyshaasteita, ja kehitämme mm. kenttähenkilökunnan käyttöön soveltuvia käyttöliittymiä.

Kun tuote on suunniteltu ja prototyypit todettu toimiviksi, järjestämme tuotannon ja hoidamme elinkaarilogistiikan sovitussa laajuudessa.

Kerromme referensseistä ja esimerkkituotteista mieluiten henkilökohtaisesti. Ota yhteyttä.