"

TuotteetCWDM: Optisen kuidun kapasiteetin lisääminen

Optiset verkot tarjoavat korkeaa kapasiteettia ja pitkiä siirtoetäisyyksiä. Joskus ongelmaksi muodostuu, että vapaana olevat kuidut runkokaapelissa ovat lopussa ja uuden asentaminen tulisi todella kalliiksi.

Yksittäisen kuidun tai kuituparin kapasiteettia voidaan kasvattaa WDM -tekniikoilla, joissa siirtoyhteydet jaetaan samassa kuidussa usealle eri valon aallonpituuksille – kansantajuisesti ‘väreiksi’. Eri väriset signaalit yhdistetään multiplekserissä, jonka jälkeen rri aallonpituuksilla multiplekseriin tulevat signaalit kulkevat toisiaan häiritsemättä. Vastapäässä kukin signaali puretaan taas eri ‘väreiksi’. WDM-tekniikat jaetaan kahteen eri alueeseen:

Suosimme itse passiivisia multipleksereita, koska ne ovat yksinkertaisen konstruktionsa takia äärimmäisen luotettavia. Passiiviratkaisu ei vaadi edes virransyöttöä. Kriittinen komponentti passiivisissa ratkaisuissa on optiikka, ja tämän takia valitsimme Saksalaisen Pan Dacom Direktin.

Lisätietoja

Multipleksaus – erilaisten liitäntätapojen tunnelointi IP-yhteyden yli

Kun organisaation sisällä on käytössä useita erilaisia tietoliikennetapoja, ei ole mielekästä rakentaa päällekkäisiä erillisiä verkkoja tai yhteyksiä. RAD Megaplex -tuoteperheen avulla kaikki erilaiset yhteysrajapinnat voidaan kuljettaa yksiä ja samoja runkoyhteyksiä pitkin.

Runkoyhteydet voivat olla esimerkiksi IP-pohjaisia radiolinkki- tai kuituyhteyksiä, mutta edelleen on paljon käytössä mm. TDM-radiolinkkejä etenkin tele- ja sähköyhtiöillä. Megaplex on liitettävissä lähes mihin tahansa olemassa olevaan yhteysrajapintaan (E1, E3, STM-1, EtherNet) ja sen modulaarisen rakenteen ansiosta siihen voidaan liittää lähes kaikki yleisimmät yhteystyypit, kuten esimerkiksi:

  • SDH/PDH-yhteydet
  • Sarjaliikenne (RS-232/422/485)
  • xDSL-kupariyhteydet
  • E1, Nx64 kbit/s
  • Jopa perinteinen analoginen puhelinlinja

Koska Megaplex-verkko on täysin IP-pohjainen, voidaan jokaisen Megaplex-solmun välille tunneloida millaisia liitäntäyhteyksiä tahansa. Tämä tekee siitä erittäin skaalautuvan järjestelmän jossa käytännössä rajana on vain verkon suunnittelijan mielikuvitus.

Esimerkki 1

Sähköyhtiöllä on pitkäikäinen PDH-runkoverkko ja lukuisia PDH-radiolinkkejä, jota käytetään sähköverkon ohjaukseen ja mittaustiedon keräämiseen. Verkon modernisointi IP-pohjaiseksi vaatisi myös radiolinkkien päivittämisen IP-pohjaiseksi – mutta vanhan sukupolven radiolinkkien päivittäminen nykyaikaisiin IP-linkkeihin voi olla huomattavan kallista, ja toisaalta osa verkon vanhoista osista tulee jatkossakin tarvitsemaan esim. Modbus-sarjaliikennettä.

Ratkaisuna on RAD Megaplex -verkko, jossa vanhat PDH-runkolaitteet korvataan Megaplex-solmuilla. Megaplexit kalustetaan PDH-moduleilla, jolloin vanhat PDH-yhteydet ja linkit voidaan hyödyntää suoraan.

Sähköyhtiön sähköasemilla on modernisoitu osa laitteistoista IP-pohjaisiksi – mutta osa laitteistosta toimii edelleen IEC101 -protokollalla. Tätä varten sähköasemien Megaplex-solmut kalustettiin siten, että ne tukevat sekä IP- että sarjaliikennettä. Näin vanha PDH-kaapelointi ja linkit hyödynnetään uudessa IP-pohjaisessa runkoverkossa, ja sähköasemat voidaan modernisoida tarpeen mukaan ajan kanssa.

Esimerkki 2

Teleoperaattori rakentaa uuden matkapuhelintukiaseman uuteen kohteeseen. Tukiasemalle tulee runkokuitu operaattorin solmupisteestä, jossa sijaitsee  SDH-liityntäsolmu ja IP-liitäntäpiste. Megaplex yhdistää nämä kaksi verkkoa ja siirtää ne kuituyhteyden yli uudelle tukiasemalle, jossa molemmat verkot ovat saatavilla yhdestä kehikosta.

Uuden tukiaseman yhteydet on näin luotu IP-pohjaisiksi. Kun runkoverkko tulevaisuudessa muutetaan täysin IP-pohjaiseksi, tukiaseman siirtojärjestelmä on jo täysin IP-pohjainen, eikä sitä tarvitse vaihtaa. Megaplex tarjoaa näin tulevaisuuden suunnitelmiin sopivan ratkaisun, joka toimii jo tämän päivän verkossa.

Lisätietoja

 

Ethernet PDH/SDH -ympäristöissä

Vaikka IP-verkot ovat vahvasti nykypäivää, silti piirikytkentäiset SDH– ja PDH-verkot muodostavat edelleen vahvasti televerkon siirtojärjestelmän ytimen. Piirikytkentäisten verkkojen hyviä ominaisuuksia ovat korkea käytettävyys ja hallittavuus.

Ethernet-over-SDH ja Etherner-over-E1-laitteiden myötä voidaan IP-verkkoyhteyksiä tarjota laadukkaasti ja kustannustehokkaasti myös SDH- ja PDH-verkkojen kautta.

TDM ethernetin yli

TDM Pseudowire (TDM over IP) on tekniikka, jonka avulla olemassa olevat 2 Mbit/s E1-yhteydet voidaan muodostaa virtuaalisina IP-verkkojen kautta. Yhdistämällä TDM-liikenne dataverkkoon saavutetaan merkittäviä kustannusetuja, kun erillisistä E1-yhteyksistä ei tarvitse maksaa. IP-verkkoon tunneloitu tiedonsiirto on täysin läpinäkyvää ja päästä päähän synkronoitua, joten se sopii mainiosti esimerkiksi puhelinvaihdeverkon rakentamiseen tai matkapuhelintukiasemien runkoverkkoyhteydeksi IP-linkin yli. Edustamme RAD Communicationsin monipuolista valikoimaa, jonka TDM Pseudowire laitteet tukevat kaikkia yleisiä PW-standardeja: TDMoIP, SAToP, CESoPSN, HDLCoPSN, CESoEth.

Lisätietoja:

 

Tietoliikenteen analysointi

Meiltä löytyy kattava valikoima erilaisia Frontlinen tietoliikenneanalysaattoreita  tietoliikenteen mittaus- ja testaustarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. Bluetooth, NFC, WLAN, Ethernet, USB ja sarjaliikenneyhteydet. Toimittajanamme toimii alan johtava yritys Frontline Test Equipment Inc. Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat useat merkittävät suomalaiset tietoliikennealan yritykset. Uusin innovaatio on laajakaistainen analysaattori, jolla voidaan analysoida liikennettä koko kaistan leveydeltä.

Lisätietoja:

 

Taktinen tiedonsiirto

RAD Airmux Mobility + TMCU

RAD kehitti yhdessä tytäryhtiönsä Bynetin kanssa taktisen tiedonsiirtojärjestelmän Israelin asevoimille. Järjestelmä perustuu autonomisten ajoneuvojen ja  junien laajakaistajärjestelmien tarpeisiin suunniteltuun Airmux 5000 Mobilityyn, joka on 5.8GHz taajuudella toimiva RAD:n patentoima WLAN-tyyppinen verkko, jonka kantama on kuitenkin monikymmenkertainen tavalliseen WLAN-verkkoon verrattuna – kuten olemme itsekin testeissämme todenneet.

TMCUTaktisia tiedonsiirtotarpeita varten RAD kehitti TMCU-päätelaitteen (Tactical Mobile Communication Unit). Vain 800 grammaa painava yksikkö sopii repussa kannettavaksi. Se käyttää runkoverkkoyhteyttä varten 5.8GHz taajuuksia, ja tarjoaa paikallisesti 2.4GHz taajuudella toimivaa WLAN-verkkoa. Lisäksi laitteessa on kytkin, jolla tiedonsiirtoyhteyden voi vaihtaa 5.8GHz taajudelta esim ulkoiselle taktiselle radiolle.

Järjestelmän suurin etu on, että TMCU on järjestelmän ainoa komponentti, joka on erikseen suunniteltu puolustusvoimien tarpeisiin. Muut komponentit ovat liikennespeksien mukaisia, ja näin järjestelmän kokonaiskustannus on maltillinen verrattuna täysin MIL-standardien mukaisiin järjestelmiin.