Uutiset

Case: Elenia Lämpö Wimax

1.3.2017

Elenia Lämpö päätti uudistaa kaukovalvontajärjestelmänsä, jolla ohjataan ja valvotaan koko operatiivisen yksikön kaukolämmön tuotantolaitoksia ja kaukolämpöverkkoa. Kattavien selvitysten jälkeen tiedonsiirtoratkaisuksi valittiin NDC:n toimittama ja ylläpitämä 1.35GHz Kaukokäyttö-WiMAX.

”Valitsimme WiMAX-tekniikan sen tuoman luotettavuuden ja riippumattomuuden vuoksi. Lisäksi WiMAX osoittautui kustannustehokkaaksi ratkaisuksi, kun koko investoinnin elinkaarta laskettiin,” sanoo Ville Kajan, Sähkö- ja automaatiopäällikkö Elenia Lämmöstä.

WiMAX-verkon käyttöönotto sujui nopeasti. Projekti aloitettiin suunnittelutyöllä joulukuussa 2015 ja verkko otettiin tuotantokäyttöön kesäkuussa 2016. Varsinaiset asennus- ja käyttöönottotyöt tehtiin huhti-kesäkuussa 2016.

”Yhteistyö NDC:n kanssa on sujunut mallikkaasti. Projekti toimitettiin ammattimaisesti ja ajallaan, ja verkko on toiminut moitteettomasti myös vaikeissa sääoloissa. Hyvien kokemusten pohjalta laajennamme nyt NDC:n avustuksella WiMAX-verkkoamme Heinolaan,” Ville Kajan summaa.

hml-wimax-1 (1)

Verkon rakenne

WiMAX-verkko muodostuu kahdesta RuggedMAX WiMAX-tukiasemasta ja niihin langattomasti liittyvistä päätelaitteista, jotka on asennettu 25 eri pumppaamoon ja lämpövoimalaitokseen. Kriittisimmät kohteet on varmistettu mobiiliyhteydellä.

WiMAX-tukiasemat on asennettu voimalaitosten savupiippuihin. Tukiasemat liitettiin toisiinsa luvanvaraisten taajuuksien SAF mikroaaltolinkeillä. Tukiasemapaikoilla tarvittavat verkot ja laitteet on yhdistetty poikkeuksellisen luotettavilla Siemens Ruggedcom kytkimillä. NDC:n valvomoyhteys on toteutettu VPN-tunnelina B+B SmartWorxin mobiilireitittimellä.

Alustava radioverkkosuunnitelma

WiMAX-verkon toimivuus ei ole itsestäänselvyys. Korkean tiedonsiirtonopeuden vuoksi kohteisiin vaaditaan luotettavaa toimintaa varten ”lähes näköyhteys”. Oikein suuniteltuna 1,35 GHz verkko tarjoaa luotettavan ja nopean yhteyden.

WiMAXin käyttökelpoisuus evaluoitiin ensin tekemällä ns. alustava radioverkkosuunnitelma. Tätä varten kerättiin kenttäkohteiden sijainnit sekä selvitettiin mahdolliset tukiasemapaikat. Kohteiden sijaintitiedot ladattiin radiosuunnitteluohjelmistoon, jonka ajantasainen 3D-karttadata sisälsi korkeusdatan lisäksi tiedot mm. alueen puustosta.

Suunnittelun lähtökohtana oli, että tukiasemat pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan asentamaan Elenia Lämmön omiin mastoihin tai savupiippuihin kustannustensyistä. Tukiasemille haluttiin ainakin osittain päällekkäinen peittoalue toimivuuden varmistamiseksi tilanteessa, jossa jompikumpi tukiasema vikaantuu.

Radioverkko- ja IP-suunnittelu

Alustavan radioverkkosuunnitelman perusteella voitiin todeta, että Hämeenlinnan alue voitaisiin kattaa WiMAXilla. Tämän perusteella tehtiin radioverkkosuunnitelma ja verkkosuunnittelu.

Radioverkkosuunnittelu kattoi radiokanavasuunnittelun lisäksi tarkat tiedot tukiasemien ja kenttäkohteiden laitteiden suuntauksista, Ficoran radiolupahakemuksen esitäyttämisen sekä laitteiden parametrointisuunnitelman.

Verkkosuunnittelu sisälsi IP-verkon suunnittelun lisäksi katselmointikäynnit kaikissa kohteissa. Käyntien perusteella dokumentoitiin asennussuunnitelma.

Radiolupa

Ficoran hyväksyttyä radiolupahakemusen Elenia sai yksinoikeuden WiMAX-verkon operointiin Hämeenlinnan alueella. Elenian käyttöoikeus alueelle on suojattu. Käyttöoikeus on toimii ensimmäisen varaajan periaatteella: Jos Hämeenlinnan lähialueella oleva yhtiö haluaa rakentaa WiMAX-verkon Elenian WiMAX-verkon häiriöalueelle, Ficora ei hyväksy radiolupahakemusta ilman Elenian kirjallista hyväksyntää.

Toteutusprojekti

NDC vastasi projektista kokonaisuutena. NDC osti tukiasemien asennuspalvelut Empower PN:ltä, jolle NDC:n WiMAX-tukiasemien asennus on entuudestaan tuttua. NDC koulutti Elenian kenttälaitteiden asennuksesta vastaavan henkilökunnan. Kaikki kohteet katselmoitiin yhdessä NDC:n, Elenia Lämmön ja Empower PN:n kanssa asennusten valmistuessa. NDC:n vastuulle kuuluivat luonnollisesti myös kaikkien aktiivilaitteiden (WiMAX-laitteet, kytkimet, reitittimet) käyttöönotto ja testaus sekä laitteiden liittäminen valvontajärjestelmään.

Ylläpito ja kehitys

NDC:n ylläpitämä tietoliikennevalvomo seuraa jokaisen tietoliikennelaitteen tilaa ja hälyttää, jos tietoliikenneyhteys kohteeseen heikkenee tai katkeaa. Lisäksi NDC vastaa verkon muutostöistä ja muiden kuin NDC:n toimittamien verkkolaitteiden vianselvityksestä. Ylläpitosopimukseen sisältyy myös järjestelmän säännöllinen kehitys yhdessä Elenia Lämmön kanssa. Yhtenä vuoden 2017 tavoitteena on integroida verkonvalvonnan keskeisimmät hälytykset osaksi SCADA-järjestelmää.

Lisätietoja: Markus Ahonen p. 045-6709872.

← Takaisin uutislistaan