Uutiset

Mobiilireitittimien konfigurointivinkkejä

7.6.2017

Luotettava mobiiliyhteys etäkohteeseen

confTeollisen internetin tietoliikenne toteutetaan usein mobiilireitittimillä. Kohteita on tyypillisesti paljon ja ne ovat maantieteellisesti hajallaan. Tästä syystä on tärkeä varmistaa, että reitittimet toipuvat itsestään mahdollisista vikatilanteista. Tässä muutamia vinkkejä reitittimen konfigurointiin. Esimerkkinä on käytetty B+B SmartStart LTE-reititintä, mutta samat vinkit toimivat sellaisenaan myös muihin B+B:n mobiilireitittimiin (SmartFlex, SmartMotion, UR5i, LR77).

Ping-testi (Check connection)

ConnectionLaadukkaista laitteista ja hyvistä signaalinvoimakkuuksista huolimatta mobiiliyhteys saattaa satunnaisesti katketa. Tämä lienee tuttua kaikille älypuhelintenkin käyttäjille: Signaalinvoimakkuus on kohdallaan, yhteys on muodostunut, mutta data ei jostain syystä liiku. Yhteyden katkaisu ja uudelleenmuodostus yleensä korjaa tilanteen. Mobiilireitittimen pitää kuitenkin pystyä tekemään tämä automaattisesti, jotta vältytään ylimääräisiltä verkkokatkoksilta ja huoltokäynneiltä.

B+B:n reitittimissä automatiikka on hoidettu yksinkertaisella ping-testillä: Reitittimeen määritellään IP-osoite sekä aikaväli kuinka usein osoitetta pingataan. Mikäli kolme peräkkäistä pakettia hukkuu matkalla, reititin toteaa yhteyden olevan poikki ja käynnistää mobiiliradion uudelleen. Ping-testi konfiguroidaan reitittimen hallinnan Mobile WAN-valikosta.

 

Toinen SIM-kortti

SIMKriittisiin kohteisiin saadaan lisäluotettavuutta toisen operaattorin SIM-kortilla: Jos yhden operaattorin verkko lakkaa toimimasta, reititin voi vaihtaa toisen operaattorin varayhteyteen. Tämä on käyttökelpoinen ominaisuus erityisesti silloin, jos kohde liikkuu eri operaattoreiden kuuluvuusalueilla.

SIM-kortin vaihto konfiguroidaan reitittimen hallinnan Mobile WAN-valikosta valitsemalla “Switch to other SIM card when connection fails”. Jos halutaan, että reititin palaa alkuperäiselle yhteydelle, tätä varten valitaan myös “Switch to default SIM card after timeout” ja määritellään halutut timeout-ajat minuutteina.

Kuvan esimerkissä ensimmäinen yritys tehdään 10 minuutin kuluttua. Mikäli alkuperäinen yhteys on edelleen poikki, seuraava yritys tehdään 60 minuutin kuluttua. Jos edelleen yhteys on poikki, yritetään sen jälkeen 720 minuutin eli 12 tunnin välein kunnes yhteys palautuu.

SMS-ohjaus ja raportointi

SMSReititintä voi halutessaan ohjata myös SMS-viesteillä. Jos esimerkiksi etäyhteys laitteelle menetetään konfigurointivirheen vuoksi, laite voidaan käynnistää uudelleen toisella konfiguraatiolla.

SMS-ohjaus otetaan käyttöön Services -> SMS -alavalikosta valitsemalla “Enable remote control via SMS”. Valinnan alla on kolme kenttää puhelinnumeroille. Näihin kenttiin määritellään numerot, joista reititin vastaanottaa ohjauskomentoja. Mikäli kentät jätetään tyhjiksi, komentoja voidaan vastaanottaa mistä tahansa numerosta.

Reititin voi myös lähettää tietoa tilastaan SMS-viesteillä. Reititin voi esim. lähettää viestin käynnistyessään, tai kun verkkoyhteys muodostuu tai katkeaa. SMS-viestien lähetys konfiguroidaan myös valikosta Services -> SMS.

Kysy lisää!

Kysy lisää vinkkejä reitittimien käyttöön ja konfigurointiin liittyen:

Mikko Kiertonen, mikko.kiertonen@ndc.fi, 050 465 4885.

← Takaisin uutislistaan