top of page
ndc_energiaverkot_digital_hero.jpg

Energianjakelun OT- ja IoT-verkkoratkaisut

Kun verkkosi luotettavuus on elintärkeää, NDC:n ratkaisut ja palvelut turvaavat yöunesi.

Kaukokäyttöverkot

 

SCADA-verkon luotettavat pää- ja varayhteysratkaisut hyödyntäen kiinteitä ja langattomia teknologioita

IoT-ratkaisut

 

Hajautetun energiatuotannon IoT-ratkaisut, mm. kuormanohjaus,  kaukolämpöverkon modernisointi, olosuhdevalvonta, mikrotuotanto

Kunnossapito ja huolto

 

Ala-asemien ja tietoliikennelaitteiden kunnossapito ja huolto-ohjelmat.

 Satelliittiyhteydet palveluna

 

NC ER -direktiivin mukainen data- ja puhelinpalvelu joka on suunniteltu erityisesti energianjakelun tarpeisiin ja kiperiin tilanteisiin

Dedikoidut pilviyhteydet

 

Cinia cMatrix: Yksityinen, internetin ulkopuolella kulkeva suojattu yhteys eurooppalaisiin pilvipalveluihin

Kaukokäytön tietoturva

 

SCADA-palvelimien, kaukokäyttöverkon ja toimistoverkon kattavat tietoturvapalvelut ja SOC

Kaukokäyttöverkot

SCADA-verkon luotettavat pää- ja varayhteysratkaisut hyödyntäen kiinteitä ja langattomia teknologioita

Suunnittelemme ja ylläpidämme kaukokäyttöverkkoihin tietoliikenneratkaisuja, joilta vaaditaan korkeaa käytettävyyttä etenkin vikatilanteissa.

Erikoisosaamistamme ovat mobiiliverkkopohjaiset ratkaisut sekä näitä tukevat varayhteydet (mm. kuituyhteydet, mikroaaltolinkit, yksityiset satelliittiverkot, IP-pohjaiset radiomodeemiverkot).

 

Tunnemme myös kaukokäyttöverkkojen erikoistarpeet (mm.  IEC101/IEC104, MODBUS), ja ymmärrämme, millä tavalla verkkoja tulee kehittää automaation uudistuessa. 

IoT-ratkaisut

Hajautetun energiatuotannon IoT-ratkaisut, mm. kuormanohjaus,  kaukolämpöverkon modernisointi, olosuhdevalvonta, mikrotuotanto

Sähkö- ja kaukolämpöverkot modernisoituvat ja monipuolistuvat vauhdilla. Hajautettu energiantuotanto (lämpöpumput, aurinkovoimalat, tuulipuistot) ja kysyntäjoustot vaativat joustavat ja tehokkaat ratkaisut.

Jos tavoitteenasi on rakentaa pilviarkkitehtuurin päälle moderni IoT-ratkaisu jolla voit rakentaa uutta energialiiketoimintaa, me rakennamme verkon, automaatiototeutuksen sekä pilviympäristön. 

Ja kun infrastruktuuri on valmis, Cinia Ohjelmistoratkaisujen 200 ohjelmistokehittäjää ovat valmiina auttamaan sovelluksen kehittämisessä.

 

Kunnossapito ja huolto

Ala-asemien ja tietoliikennelaitteiden kunnossapito ja huolto-ohjelmat.

Laajalle alueelle levittäytyneiden verkkojen huolto ja kunnossapito vaatii erikoisen tarkkaa ja osaavaa projektin- ja palvelunhallintaa.

 

Oli kyseessä sitten verkkolaitteiden tai ala-asemien kunnossapito, Cinia koordinoi ja toteuttaa kenttätyön yhdessä alihankkijoidensa kanssa, ja valvoo tarkasti asiakkaan sopimusvelvoitteiden toteutumista. 24/7 palvelukeskuksemme hoitaa vikatilanteiden käsittelyn nopeasti ja täsmällisesti.

 

Kun palvelu rullaa, emme jää lepäämään, vaan parannamme jatkuvasti palvelun tasoa ja sisältöä asiakkaidemme kanssa. 

Satelliittiyhteydet palveluna

NC ER -direktiivin mukainen data- ja puhelinpalvelu joka on suunniteltu erityisesti energianjakelun tarpeisiin ja kiperiin tilanteisiin

Cinia ERConnect on erityisesti suomalaisen kriittisen infrastruktuurin varayhteyksiä varten suunniteltu palvelu. Se liittää etäkohteet ERVE KOVA -verkkoon ja sitä kautta asiakkaan verkkoon.

ERConnect on ainoa satelliittipalvelu Suomessa, joka on suunniteltu nimenomaan kriittistä infrastruktuuria silmälläpitäen: Ratkaisun konfiguraatio ja tietoturva on täysin Cinian hallinnassa, emmekä nojaa ulkomaisiin palvelutoimittajiin palvelun toteutuksessa. 

Koska emme palvele tavallisia yritysasiakkaita joille kapasiteetti on tärkein, ERConnect on suunniteltu toimimaan erityisen hyvin silloin, kun sää on huonoimmillaan.

Dedikoidut pilviyhteydet

Cinia cMatrix: Yksityinen, internetin ulkopuolella kulkeva suojattu yhteys eurooppalaisiin pilvipalveluihin (mm. Azure, AWS, Google)

Cinian pilviyhteyspalvelun avulla liikennöit usean eri palveluntarjoajan pilvipalveluihin luotettavien, internetverkosta riippumattomien yhteyksien kautta. Yhteytemme ovat päästä päähän valvottuja, suorituskykyisiä ja niissä yhdistyvät kustannustehokkuus sekä tasalaatuisten yhteyksien tuoma palvelutasotakuu.

Palvelumme hyödyntää Cinian omaa runkoverkkoa sekä nopeaa ja maantieteellisesti suoraa merikaapeliyhteyttä Suomesta Keski-Euroopan konesaleihin, mikä mahdollistaa yhteyksien matalat latenssit.

Kaukokäytön tietoturva

SCADA-palvelimien, kaukokäyttöverkon ja toimistoverkon kattavat tietoturvapalvelut ja SOC

Meiltä saat tietoturvan syväasiantuntijuuden, eturivin teknologiat ja energiayhtiön tarpeisiin sopivan kyberturvaratkaisun.

 

Turvaamme liiketoimintasi jatkuvuuden ja suojaamme tärkeät tietosi päätelaitteista pilvipalveluihin ja verkoista sovelluksiin, sekä IT- että OT-verkossa. Palvelumme kattavat kaikki havainnointipalvelut sekä 24/7 SOC-toiminnan. 

Kehitämme yhdessä kyberturvasi vastaamaan nykypäivän uhkiin ja haasteisiin. 

ndc_markus_lores2_edited.jpg
Ota yhteyttä!

Markus Ahonen vastaa kaukokäytön järjestelmien ja tietoturvapalveluiden myynnistä. 

markus.ahonen@cinia.fi

045-6709872

Kiitos viestistäsi!

bottom of page