Case: Savon Voima Verkon Wimax-verkkoratkaisu


Savon Voima Verkko Oy haki luotettavaa, mutta kustannustehokasta tiedonsiirtotapaa runkoverkon ja ala-asemien välille. Teknologian piti olla niin luotettavaa, että sitä pystyttäisiin käyttämään sähköasemien pääasiallisena tietoliikenneyhteytenä.

Kaukokäyttö-WiMAX Teknologiaksi valikoitui luvanvarainen 1.35GHz taajuudella toimiva kaukokäyttö-WiMAX. ”Perinteisillä radiolinkeillä tiedonsiirto olisi ollut kalliimpi ja hankalampi toteuttaa ja kuidun vuokraaminen tai kaivaminen kohteisiin olisi ollut aivan liian kallista.”Positiivista suunnitteluvaiheessa oli huomata, kuinka laaja peittoalue näillä laitteilla voidaan toteuttaa,” sanoo Janne Pollari, Savon Voima Verkon käytönvalvontaverkon järjestelmä- ja tietoliikennevastaava. Kaukokäyttö-WiMAX soveltuu myös verkkoyhtiön investointimalliin matalien operointikustannustensa vuoksi.

Tuloksena kattava verkko, joka kasvaa Verkossa on nyt kolmetoista tukiasemasektoria, joista jokainen kattaa keskimäärin noin sadan neliökilometrin alueen. Verkkoa käytetään mm. vesi- ja lämpövoimaloiden etähallintaan, SCADA-liikennöintiin ja kohteiden kameravalvontaan. WiMAXia käytetään myös sähköasemien pääasiallisena, ja joskus myös ainoana, tiedonsiirtoyhteytenä. Jatkossa varayhteyksiä aiotaan rakentaa hyödyntäen LTE450-mobiiliverkkoa. Verkkoa laajennetaan uusien tarpeiden ilmaantuessa. Vuoden 2016 lopulla tukiasemia on käytössä ainakin 15-17 kappaletta, mahdollisesti enemmän. ”WiMAX oli meille uutta tekniikkaa ja heti vuoden 2012 pilotin aikana oli selvää, että järjestelmää kannattaa laajentaa. Seuraavaksi panostamme keskitetyn hallinnan ja uusien laitteiden käyttöönoton suoraviivaistamiseen sekä erilaisten tietoturvamenetelmien käyttöönottoon” Janne Pollari jatkaa.

Asiantuntemukselle perustuva yhteistyö


NDC ​​Networks oli luonteva kumppani järjestelmän toteutukseen toimialatuntemuksen ja teknisen osaamisen takia. ”Wimax-verkkomme rakentamisessa merkittävää on ollut NDC Networksin ja päämiehen sitoutuminen projektiin” Pollari kertoo. ”NDC antoi suunitteluapua projektin kaikkiin vaiheisiin: taajuuslupien hakemiseen, radioverkon suunnitteluun ja dokumentointiin, käyttöönottoon, optimointiin sekä tekniseen tukeen. Siemensin asiantuntija taas tuli pariinkin otteeseen auttamaan verkon erikoiskysymysten ratkaisemisessa. Saamamme tekninen tuki on ollut laadukasta läpi koko projektin, aina suunnittelusta asennukseen asti.”

Taustaa Savon Voima Verkko Oy on Savon Voima Oyj:n sähköverkkoyhtiö. Savon Voima Verkolla on sähköverkkoa Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Keski-Suomen alueilla yhteensä noin 27 000 kilometriä, pääosin haja-asutusalueilla. Asiakasta kohden verkkoa on noin 230 metriä. NDC Networks on 1.35GHz WiMAX-verkkojen suomalainen osaaja. Tarjoamme projektoinnin lisäksi myös verkon operointipalveluita.

Lisätietoja Lisätietoja WiMAX-verkoista antaa Markus Ahonen, markus.ahonen@ndc.fi, 045 670 9872

#WiMAX #Kaukokäyttö #Konsultointi #Langaton

NDC Networks Oy

Niittymäentie 9

02200 Espoo

Finland

Y-tunnus: 0362440-9

ALV: FI03624409

Tietosuojapolitiikka

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© NDC Networks Oy 2018 and beyond. All your base are belong to us.