Bitit kotiin maailmalta...


...eli miten järjestän teollisen internetin tiedonsiirron?


Viimeisen kolmen vuoden aikana olen keskustellut satojen teollisuusyritysten kanssa teollisesta internetistä ja mitä se kenellekin käytännössä tarkoittaa. Usein vastaukset liittyvät huoltoliiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on kerätä tietoa kentällä olevista laitteista, jotta voidaan tarjota loppuasiakkaille oikea-aikaista huoltoa ja minimoida laitteiden käyttökatkoksia.

Jotta tiedonkeruuratkaisusta olisi hyötyä liiketoiminnassa, kolme asiaa pitää olla kunnossa:

Ensinnäkin, kentällä olevista laitteista pitää saada mitattua ja kerättyä olennaista dataa. Tämä osa-alue on yleensä jo hyvällä mallilla: Järjestelmät ovat usein täynnä antureita, ja monesti tietoa kerätään jo paikallisesti.

Toiseksi, data pitää saada siirrettyä kentältä johonkin keskitettyyn järjestelmään jatkokäsittelyä varten. Tämä osa-alue on meidän leipälajimme ja tästä itselläni on kertynyt eniten kokemusta.

Kolmas osa-alue on tiedon analysointi ja jatkokäsittely. Mitä trendejä ja tunnuslukuja seurata jotta olennainen tieto saadaan esiin? Millaisia syy-seuraussuhteita datasta on kaivettavissa?