top of page

Bitit kotiin maailmalta...


...eli miten järjestän teollisen internetin tiedonsiirron?


Viimeisen kolmen vuoden aikana olen keskustellut satojen teollisuusyritysten kanssa teollisesta internetistä ja mitä se kenellekin käytännössä tarkoittaa. Usein vastaukset liittyvät huoltoliiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on kerätä tietoa kentällä olevista laitteista, jotta voidaan tarjota loppuasiakkaille oikea-aikaista huoltoa ja minimoida laitteiden käyttökatkoksia.

Jotta tiedonkeruuratkaisusta olisi hyötyä liiketoiminnassa, kolme asiaa pitää olla kunnossa:

Ensinnäkin, kentällä olevista laitteista pitää saada mitattua ja kerättyä olennaista dataa. Tämä osa-alue on yleensä jo hyvällä mallilla: Järjestelmät ovat usein täynnä antureita, ja monesti tietoa kerätään jo paikallisesti.

Toiseksi, data pitää saada siirrettyä kentältä johonkin keskitettyyn järjestelmään jatkokäsittelyä varten. Tämä osa-alue on meidän leipälajimme ja tästä itselläni on kertynyt eniten kokemusta.

Kolmas osa-alue on tiedon analysointi ja jatkokäsittely. Mitä trendejä ja tunnuslukuja seurata jotta olennainen tieto saadaan esiin? Millaisia syy-seuraussuhteita datasta on kaivettavissa?

Olen työskennellyt viimeiset 15 vuotta tietoliikenteen parissa, joten ei ole yllätys että tälläkin kertaa keskityn ratkaisun tietoliikennehaasteeseen. Mitä eri keinoja tiedonsiirtoon on käytössä? Mitä hyviä ja huonoja puolia niissä on, ja mitä kannattaa ottaa huomioon tiedonsiirtoa suunnitellessa?

1. Käytetään asiakkaan verkkoyhteyttä

Kentällä olevat laitteet ovat usein kohteissa joissa verkkoyhteydet on jo olemassa. Silloin tuntuisi helpoimmalta ratkaisulta käyttää asiakkaan verkkoyhteyttä. Näin vastuu yhteyden toiminnasta voidaan jättää loppuasiakkaalle. Tämä on sekä hyvä että huono asia: Toisaalta, omia resursseja ei tarvitse käyttää verkkoyhteyksien ylläpitoon. Toisaalta taas, ongelmien selvittäminen ei ole omissa käsissä.

Suurin haaste asiakkaan yhteyden käyttämisessä on kuitenkin hidas hyväksyntäprosessi: Loppuasiakkaan verkon käyttäminen ei aina ole läpihuutojuttu, vaan vaatii keskustelua IT-osaston kanssa. Olen kuullut caseista joissa palomuurin avauksesta on keskusteltu jo vuoden päivät eikä loppua näy.

2. Tuodaan kohteeseen oma verkkoyhteys

Toinen vaihtoehto on tuoda kohteeseen oma verkkoyhteys tiedonsiirtoa varten. Tähän soveltuu esimerkiksi mobiilireititin, olettaen että kohde on mobiiliverkon kuuluvuusalueella.

Mobiilireitittimen käyttäminen puolustaa paikkaansa ainakin silloin, kun kohteessa ei ole muuta verkkoa tarjolla, tai asiakkaan verkkoyhteyden käyttäminen on mahdotonta tai vaikeaa. Oman yhteyden käyttöönotto on nopeaa, ja eri asennuskohteista saadaan keskenään samanlaisia. Tästä voi olla merkittävää hyötyä esim. vianselvitystilanteissa.

3. Käytetään molempia yhteyksiä

Asiakkaan verkkoyhteyden käyttäminen on vaivaton ratkaisu, mikäli sellainen helposti saadaan järjestettyä. Toisaalta, silloin yhteyden toimivuus on asiakkaan varassa. Mobiilireititintä käyttämällä yhteydet saadaan nopeasti käyttöön ja asennuskohteista saadaan keskenään identtisiä. Entä jos yhdistetäänkin molempien parhaat puolet?

Kolmas vaihtoehto on, että viedään kohteeseen mobiilireititin, joka käyttää ensisijaisesti asiakkaan verkkoyhteyttä jos sellainen on saatavilla. Mikäli verkkoa ei ole saatavilla, tai jos siihen tulee hetkellinen häiriö, yhteys muodostetaan mobiiliverkon kautta.

Tämä yhdistelmä tarjoaa useita etuja: Mikäli asiakkaan verkko on käytettävissä, säästytään mobiiliverkon tiedonsiirtokustannuksilta. Jos verkkoa ei ole tarjolla tai sen saaminen kestää, yhteys saadaan kuitenkin muodostettua mobiiliverkon kautta. Lisäksi kaikista asennuskohteista saadaan keskenään samankaltaisia, joka helpottaa järjestelmän suunnittelua, käyttöönottoa ja ylläpitoa.

Paras tapa...

Ansaitsen elantoni myymällä mobiilireitittimiä ja etäyhteyksiä, joten olen tietenkin sitä mieltä, että joka paikkaan pitää rakentaa oma yhteys mobiilireitittimellä, eikö vaan?

Totta puhuen sopiva ratkaisuvaihtoehto riippuu kuitenkin aina sovelluskohteesta ja markkinasta: Voiko asiakkaan verkkoa hyödyntää helposti, vai aiheutuuko tästä viivästyksiä ja ylimääräistä työtä? Mitä kun kohteita on kymmeniä tai satoja, onko käyttöönoton nopeudesta etua? Entä yhteyksien ylläpito? Kuinka kriittistä kerättävä data on, eli tarvitaanko varmennettua yhteyttä? Ja niin edelleen.

Mikäli olet itse näiden kysymysten äärellä, osallistun mielelläni keskusteluun! Ota ihmeessä yhteyttä, yhteystietoni löytyvät allaolevan mainospuheen alta.

NDC – IoT:n putkimiehet

​Olemme auttaneet asiakkaitamme ratkaisemaan tietoliikennehaasteita jo yli 20 vuotta. Avullamme rakennat luotettavan ja aikaa kestävän etäyhteysratkaisun suunnitteluvaiheesta toimitukseen ja ylläpitoon asti. Ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta tarkemmin! Mikko Kiertonen, mikko@ndc.fi, 050 465 4885


bottom of page