Miten sähköyhtiön tulisi varmistaa verkkonsa tietoturvallisuus?Sähköverkkojen toimitusvarmuuteen investoidaan Suomessa lähes yhdeksän miljardia euroa vuoteen 2028 mennessä. Pääosa rahasta menee maakaapelointiin ja automaatioasteen lisäämiseen. Tavoitteena on, etteivät myrskyt ja tykkylumet haittaa aamukahvin keittämistä tai lauantaisaunan lämmittämistä.

Paljon pienemmälle huomiolle on jäänyt sähkönsiirron valvonnan ja hallinnan mahdollistavien tietoliikenne- ja viestiverkkojen merkitys.