top of page

5G tulee - ovatko 4G-tekniikalla tehdyt IoT-ratkaisut jo tehotonta antiikkia?


...Eivät. Mutta 5G:n mahdollisuudet on hyvä ymmärtää.

"2G,3G,4G,5G… mitä sen jälkeen ja miksi…" Operaattoreilta tulee uutisia 5G-verkkojen avaamisesta, vaikka 5G-päätelaitteet antavat vielä odottaa tuloansa. Verkotkin ovat vasta hyvin pieniä testiverkkoja. 5G:n laajentuminen osaksi arkielämää vienee vielä pari-kolme vuotta. IoT-ratkaisujen suhteen monessa firmassa mietitään, kannattaako nyt saatavilla olevilla tekniikoilla tehdä mitään, kun uusi hieno tekniikka on jo oven takana. Hienoa ja suorituskykyistä tekniikkaa on tarjolla jo nykyisinkin, joten nyt ei kannata vetää käsijarrusta ja jäädä odottamaan.


5G tulee, mutta pala kerrallaan

5G-tekniikka tuo mobiiliyhteydelle lisää kapasiteettia ja pienempää yhteysviivettä. Uusi tekniikka ei ole operaattoreille ainoa mahdollinen tapa kapasiteetin lisäämiseksi, mutta verkkojen evoluutiosta johtuen se on heille edullisin tapa. Kuten ennenkin, uudella verkkotekniikalla voidaan jossain vaiheessa toteuttaa palveluita, joita ei vielä ole olemassa ja joista ei vielä edes tiedetä. Operaattorit voivat kuitenkin jo ilmoittaa verkot avatuksi, koska radioverkon puolella muutos on tällä kertaa verraten pieni. Suurin kehitys- ja investointipaine tulee kohdistumaan runkoverkon kapasiteetin kasvattamiseen, ja tähän liittyy iso haaste. Matkaviestinmarkkina vastaa ensisijaisesti kuluttajien tarpeisiin, ja he myös verkkoinvestoinnit loppupelissä rahoittavat. Loppukäyttäjän lasku ei kuitenkaan saisi nousta, vaikka palvelutaso ja palvelut paranevat.

IoT on monen asian summa, ja verkko on vain pieni osa

Digitalisaatio- tai IoT-projektin kustannuksista valtaosa - erään arvion mukaan jopa 90% - kuluu sovelluksiin ja tietojärjestelmiin, jolloin tietoliikenneratkaisun osuus on varsin pieni. Tästä syystä IoT-kehityshankkeen käynnistämistä ei kannata sitoa johonkin yhteen tietoliikennetekniikkaan tai -ratkaisuun. Kokonaisuus tietojärjestelmineen on suunniteltava niin, että tietoliikennerajapinta on mahdollisimman avoin ja se voidaan tarvittaessa tai sopivan hetken tullen vaihtaa. Ajan kanssa 5G-tekniikka varmasti syrjäyttää vanhempia tekniikoita ja on jossain vaiheessa hallitseva toteutustapa. Kunkin aiemman mobiilitekniikan kultakausi on kestänyt keskimäärin 10 vuotta. Uuden tekniikan lisäksi on myös mielenkiintoista nähdä, miten palvelumallilla tarjottavat yksityiset mobiiliverkot tulevat lyömään läpi.

Mullistaako 5G IoT:n?

5G-tekniikan myötä käyttöön otetaan myös uusia taajuusalueita aina millimetriaallonpituuksille asti. Näin korkeiden taajuuksien käyttäminen pienentää verkon tukiasemien palvelualueen kokoa ja käytettäviä tehoja niin, että yhden tukiaseman palvelualue voi esimerkiksi olla yhden huoneen tai piha-alueen kokoinen. Millimetritaajuudet eivät läpäise seinärakenteita. 5G-tekniikka hyödyttää varmasti kehittyviä virtuaalitekniikkasovelluksia, mutta kuinka on teollisuussovelluksien laita? Nykyiset kaukokäyttö-, videovalvonta- ja IoT-sovellukset toimivat pääsääntöisesti hyvin nykyisten tarjolla olevien verkkojen päällä. Tästä näkökulmasta 5G ei ole kynnyskysymys uuden järjestelmän kehittämiselle.

Yksi olennaisimpia tulevaisuuden etuja 5G:ssä on network slicing jonka avulla LTE-verkko voi korvata yrityksen WLAN-verkon. Verkon 'siivuttaminen' tarkoittaa, että esim toimitalon sisällä asiakas itse rakentaa kuuluvan LTE-verkon joka toimii tätä asiakasta varten varatuilla taajuuksilla. Etuna on LTE-teknologian ylivoimaisuus WLAN-verkkoihin nähden.

Kokonaisuus ratkaisee

Uutta tekniikkaa ei kannata jäädä odottamaan. Se vie vuosia. Itse siirtotekniikkaa tärkeämpää on, millaisella mallilla ratkaisuja toteutetaan. IoT-ratkaisu vaatii ympärilleen paljon muutakin, ja tarvittavat komponentit ovat jo nyt saatavilla. Kokonaisuuden hallinta koko ketjun läpi on avain laadukkaaseen hyvin toimivaan järjestelmään.

Lisätietoja: Vesa Karppi, 0400 871 107, vesa@ndc.fi

#Langaton #IoT #5G

bottom of page