Esittelyssä Vesa Karppi: Varmaotteista projektinhallintaa ja myyntityötäVesa Karpin kokemus telealasta alkaa Telen NMT ja GSM-verkkojen peittoalueiden ja laadun mittaustoiminnasta ympäri Suomea. Tätä seurasivat projektipäällikön työt laajamittaisten matkaviestinverkkojen kehitysprojektien parissa. Vesa on toiminut NDC:llä myyntitehtävissä ja projektipäällikkönä vuodesta 2006 lähtien.

Vesa tunnetaan asiakaskunnassa syvällisen teknisen osaamisensa lisäksi varmaotteisena projektipäällikkönä, joka vartioi projektien etenemistä selkeällä otteella. Tästä syystä Vesa hoitaa NDC:n isoimpien projektien projektinhallinnan sekä monimutkaisten asiakasratkaisujen toimitukset. Vesan projektien menestyksen salaisuus on kokonaisuuksien hahmottaminen ja töiden jakaminen niin että kaikki tulee tehtyä ajallaan ja laadukkaasti.

Täsmällinen ote näkyy myös myyntitilanteissa: "Tärkeintä myyntityössä on varmistaa, että asiakkaan tarpeet on hyvin määritelty. Tämän jälkeen pyrin löytäm