top of page

Esittelyssä Vesa Karppi: Varmaotteista projektinhallintaa ja myyntityötäVesa Karpin kokemus telealasta alkaa Telen NMT ja GSM-verkkojen peittoalueiden ja laadun mittaustoiminnasta ympäri Suomea. Tätä seurasivat projektipäällikön työt laajamittaisten matkaviestinverkkojen kehitysprojektien parissa. Vesa on toiminut NDC:llä myyntitehtävissä ja projektipäällikkönä vuodesta 2006 lähtien.

Vesa tunnetaan asiakaskunnassa syvällisen teknisen osaamisensa lisäksi varmaotteisena projektipäällikkönä, joka vartioi projektien etenemistä selkeällä otteella. Tästä syystä Vesa hoitaa NDC:n isoimpien projektien projektinhallinnan sekä monimutkaisten asiakasratkaisujen toimitukset. Vesan projektien menestyksen salaisuus on kokonaisuuksien hahmottaminen ja töiden jakaminen niin että kaikki tulee tehtyä ajallaan ja laadukkaasti.

Täsmällinen ote näkyy myös myyntitilanteissa: "Tärkeintä myyntityössä on varmistaa, että asiakkaan tarpeet on hyvin määritelty. Tämän jälkeen pyrin löytämään ratkaisun joka mahdollisimman hyvin vastaa näihin tarpeisiin."

Luotettavuus on Vesan asiakaskunnalle kriittistä: "Asiakkaitani ovat erityisesti viranomaiset ja vaativat teollisuusasiakkaat. Heille tärkeintä on, että järjestelmät saadaan toimimaan niin kuin niiden tulee toimia ja että ne ovat luotettavia myös pitkällä aikavälillä. Tästä syystä toiminnallisuuden huolellinen testaaminen toimitusvaiheessa on työvaihe, josta pyrin pitämään kiinni."

Firman sisällä Vesa tunnetaan elävänä tietosanakirjana, jolta voi kysyä mitä tahansa musiikkiin, tietoliikenteeseen ja puutöihin liittyen - ja vastaus tulee lähdeviitteiden kera. Musiikki on rakkain harrastus: vapaa-ajalla Vesaa voi nähdä bändinsä kanssa keikalla - tai kuulla juontamassa syvälle juurimusiikin syövereihin porautuvia radiolähetyksiä Roll FM:n taajuudella.

Vesa Karppi

Ratkaisumyynti Viranomaisverkot

Puh. 0400-871107

vesa@ndc.fi

LinkedIn

#Tiimi #Firmajutut

bottom of page