top of page

Mobiilireitittimen uudet temput...


... eli miten reitittimestä tulikin IoT-gateway


Mitä jos mobiilireititintä voisi käyttää muuhunkin kuin pelkkään tiedonsiirtoon? Voisiko reititin toimia linkkinä vanhan ja uuden teknologian välillä? Teollisen internetin sovelluksissa halutaan usein kerätä tietoa olemassaolevista järjestelmistä moderniin IoT-alustaan: Kentällä on esim. vanhoja sarjaliikennelaitteita, pilvessä moderni IoT-alusta analyysityökaluineen ja dashboardeineen. Advantechin ohjelmoitavat mobiilireitittimet soveltuvat erinomaisesti yhdistämään nämä kaksi maailmaa toisiinsa.


Aikahyppy 1980-luvulta 2020-luvulle


Teollisuudessa käytetään edelleen paljon erilaisia sarjaliikenneväyliä ja -protokollia. Esimerkiksi Modbus-väylää on käytetty vuosikymmeniä järjestelmien sisäisenä tiedonsiirtokanavana. IoT-aikakauden tarpeisiin vanhat sarjaliikenneprotokollat eivät kuitenkaan sovellu. Ohjelmoitavan mobiilireitittimen avulla data voidaan muokata haluttuun muotoon (esim. Modbus:sta MQTT:ksi) ja lähettää edelleen IoT-alustalle. Advantechin mobiilireitittimissä tämä muunnos on helppo tehdä esim. Node-REDin avulla.


Node-RED on flow-pohjainen ohjelmointityökalu erityisesti IoT-sovelluksille. Se soveltuu hyvin tiedonkeruu- ja esiprosessointilogiikan kehittämiseen. Graafisen käyttöliittymän ansiosta tuotekehitys on nopeaa ja vaivatonta. Node-REDissä on valmiit komponentit eri tietoliikenneprotokollille ja yleisimmille datankäsittelyfunktioille.


Lievitystä asentamisen tuskaan

Ohjelmoitavuus tarjoaa myös muunlaisia mahdollisuuksia: Eräs asiakkaamme tarvitsi yksinkertaistettua käyttöliittymää asentajien käyttöön. Heidän piti ottaa käyttöön satoja mobiilireitittimiä useissa eri maissa. Laitteet toimitettiin muuten esikonfiguroituina, paitsi SIM-kortit hankittiin paikallisesti. Asentajan tehtäväksi jäi siis SIM-kortin asentaminen sekä APN:n ja PIN-koodin asettaminen oikeaksi.


Asiakkaamme ei halunnut päästää asentajia reitittimen varsinaiseen hallintakäyttöliittymään käsiksi. Siksi teimme räätälöidyn rajoitetun käyttöliittymän, jossa ainoat muutettavat asetukset olivat nimenomaiset APN ja PIN-koodi. Asentajille luotiin omat käyttäjätunnukset, jolla pääsee ainoastaan tähän näkymään.


Yksinkertainen(kin) on kaunista


Aina ei tarvita monimutkaista toiminnallisuutta ja rivikaupalla koodia: Yksinkertaisimmat toteutukset ovat olleet yhden rivin skriptejä, joilla esim. vilkutetaan paikallista hälytysvaloa yhteyden katketessa, tai sammutetaan reitittimeen kytketystä laitteesta sähköt SMS-viestillä. Nämä yksittäiset koodirivit ovat säästäneet asiakkaalta yhden tai useamman lisälaitteen hankinnan. Tämä sekä laskee kokonaisprojektin kustannuksia, että poistaa ylimääräisiä vikaantuvia komponentteja kokonaisuudesta.


Valmiita lisäohjelmistoja ilmaiseksi


Advantechin Engineering Portal sisältää kymmeniä valmiita lisäohjelmistoja ilmaiseksi. Ohjelmistojen joukosta löytyy mm. erilaisia protokollamuunnoksia (esim. Modbus RTU/TCP ja IEC101/104 -muunnokset), Cumulocity-agentti sekä Azure IoT SDK.


Jos haluat kehittää omia ohjelmistomoduuleja laitteeseen, Advantechin DevZonesta löytyy materiaalia alkuun pääsemiseksi. Autamme myös mielellämme lisäohjelmistojen kehityksessä.


Lisäohjelmistot tilaustyönä NDC:ltä


Olemme tehneet asiakkaillemme useita erilaisia lisäohjelmistoja sekä kokonaisia IoT-projekteja tilaustyönä. Tunnemme sekä perinteiset teollisuusprotokollat, modernin tietoliikenteen haasteet sekä teollisen internetin salat. Ota yhteyttä, keskustellaan aiheesta lisää!


Mikko Kiertonen, mikko@ndc.fi, 050 465 4885

bottom of page