top of page

NDC TIETOSUOJAPOLITIIKKA

Päivitetty viimeksi 26.5.2018

 

Johdanto

 

NDC Networks Oy (“NDC”, “me”) kerää asiakkaistaan henkilötietoja asiakaspalvelun, markkinoinnin ja operatiivisen toimintamme tarpeisiin. Samaan aikaan olemme sitoutuneita suojelemaan yksityisyyttäsi. Siksi esittelemme tässä Tietosuojalausunnossa toimet, joilla suojaamme henkilötietojasi, kun 1) vierailet Palveluissamme (kotisivut, tukipalvelu, verkkopalvelut ym palvelut jotka viittaavat tähän Tietosuojalausuntoon, tai 2) otat meihin yhteyttä (“Yhteydenotto”) saadaksesi erinomaista asiakaspalvelua. Henkilötiedot ovat tietoja tai tietojen yhdistelmiä, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa.

Kun vierailet Palveluissamme tai teet Yhteydenoton, hyväksyt, että voimme käsitellä henkilötietojasi tässä Tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla.

Huomaa: EU:n talousalueella oleskelevilla henkilöillä saattaa olla oikeus vastustaa omiin henkilötietoihinsa liittyvää käsittelyä mm. silloin kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella tai suoramarkkinointitarkoituksissa. Saatamme joissakin tapauksissa osoittaa, että meidän on pakottavien laillisten syiden vuoksi jatkettavat henkilötietojesi käsittelyä, jolloin emme ole velvollisia toteuttamaan pyyntöäsi.

 

Tietojen kerääminen ja käyttö

 

Sinulta suoraan kerätyt tiedot

 

Kun käyt Palveluissamme tai Otat Yhteyttä, saatamme pyytää ja säilyttää sinulta henkilötietoja, jotta pyytämäsi palvelu tai tapahtuma voidaan suorittaa. Saatat lisäksi antaa meille joitakin henkilötietoja ottaessasi meihin yhteyttä (mm. kommentti, tiedustelu, asiakastukipyyntö, käyttäjätilin rekisteröinti, sähköpostiviesti).

 

Keräämämme tiedot voivat olla seuraavia:

 1. Tunnistetiedot: Nimi, titteli, yrityksen tai organisaation nimi, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot, yrityksen postiosoite (ml. Katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, maa)

 2. Rekisteröitymistiedot, kuten tiedot, joita toimitat meille rekisteröidessäsi tilin Palveluitamme käyttääksesi (ml. käyttäjänimet ja salasanat)

 3. Rekrytointitiedot (ml. Työhakemus, CV)

 4. Markkinointi- ja viestintätiedot (ml. markkinointiasetuksesi ja tiedot tilaamistasi julkaisuistamme)

 5. Asiakaspalautteesi koskien Palveluitamme.

 

Sinusta palvelujemme kautta kerätyt tiedot

 

Selainpohjaiset palvelut keräävät selailusessiosta kaikenlaista tarpeellista tietoa, jotta palvelumme voivat toimia moitteettomasti, ja että sivujemme sisältö on relevanttia. Tämän vuoksi palvelumme saattavat kerätä sivukäynnin yhteydessä seuraavia tietoja:

 1. Käyttötiedot (ml. miten käytät palvelujamme, katselemasi sivut, siirrettyjen tavujen määrä, klikatut linkit, avattu materiaali, käyttöpäivä ja -aika, sivusto jolta siirryit palveluumme, muut palvelussamme suoritetut toiminnot

 2. Tekniset tiedot (ml. IP-osoitteesi, selaimesi tyyppi ja valmiudet, kieli ja käyttöjärjestelmä). Selainsessioiden toimivuus varmistetaan evästeillä, joiden käyttö on kuvattu alempana.

 3. Kolmansilta osapuolilta kerätyt tiedot. Saatamme sovellettavan lain rajoissa kerätä sinua koskevia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta (ml. sosiaalisen median verkkosivustot ja sovellukset) ja  yhdistää näitä tietoja muihin sinusta säilyttämiimme tietoihin Sivustojemme parantamiseksi ja mukauttamiseksi mieltymystesi mukaan ja muissa tarkoituksissa, jotka esitetään tässä Tietosuojalausunnossa.

Näitä tietoja käytetään palvelujemme käytön helpottamiseen ja asiakaspalvelumme parantamiseen.

 

Tietojesi käyttö

 

Hyväksymme asiakkaiksemme vain yrityksiä. Henkilötietosi käsittelyn perustana on tällöin yritysten väliseen tiedonvaihtoon liittyvät lait ja asetukset. Käsittelyn perustana voi olla myös yritystemme välinen sopimus tai laillinen oikeus.

 

Henkilötietojasi voidaan käyttää muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • Liiketoimintamme operointi, kehitys ja markkinointi (ml tuotteemme ja palvelumme), sekä erityisesti interaktiomme edustamasi yrityksen kanssa, joita ovat mm.

  • Suoramarkkinointi sähköpostitse, sisältäen sekä erikseen hyväksymäsi liittymisen postituslistallemme että muun yhteydenoton tai interaktion myötä muodostunut oikeutettu etumme tiedottaa edustamaasi yritystä tärkeäksi katsomistamme aiheista

  • Tilaus-toimitus -prosessin eri vaiheiden toteuttaminen

  • Kirjanpitoon liittyvät toimenpiteet ja velvollisuudet

  • Asiakaspalvelu ml. takuukäsittely ja teknisen tuen palvelut

  • Tiedottaaksemme sinua tuotteista ja palveluista joista saatat olla kiinnostunut

  • Jotta voit osallistua teettämiimme tutkimuksiin ja selvityksiin vastaajana

  • Tapahtumien järjestäminen ja niistä tiedottaminen

  • Liiketoiminnan ja palvelujen hallinnointi, suojelu ja parantaminen, ml. palvelujemme vianmääritys, järjestelmien kunnossapito, tuki ja raportointi

  • Rekrytointityön tukemiseksi, ml. lähettämäsi työhakemus, ansioluettelo ja referenssitiedot

 • Liiketoimintamme suojaaminen huijausyrityksiltä, salassapidon rikkomuksilta, rahanpesulta, ja muilta rikoksilta

 • Juridisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi ja oikeuksiemme suojelemiseksi. Voimme käyttää keräämiämme henkilötietoja petosten, immateriaalioikeuden rikkomusten, ehtojemme rikkomusten, lainvastaisen toiminnan tai muun palvelujemme väärinkäytön tunnistamiseen ja ehkäisyyn ja tällaiseen toimintaan vastaamiseen.

 • Erikseen sinulle tiedottamastamme tarkoitukseen

Sähköpostit ja sähköpostimarkkinointi

 

Meille lähettämäsi viestit (sähköpostit, pikaviestit ja muut kommunikaatiot) voivat olla myös muiden NDC:n jäsenien kuin alkuperäisen vastaanottajan luettavissa liiketoimintamme ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi (esim. työntekijän ollessa lomalla tai irtisanouduttua).

 

Voit kieltäytyä vastaanottamasta markkinointisähköpostiviestejä maksutta milloin tahansa kaikissa markkinointisähköpostiviesteissä olevan tilauksen peruutuslinkin kautta tai ottamalla meihin yhteyttä tässä tietosuojapolitiikassa annettujen yhteystietojen kautta.

 

Tietojen käsittelyn oikeusperusta

 

Varmistamme lain niin vaatiessa, että henkilötietojesi käsittelylle on oikeusperusta. Useimmissa tapauksissa oikeusperusta juontuu seuraavista:

 • Hyväksymme asiakkaiksemme vain yrityksiä. Henkilötietosi käsittelyn perustana on tällöin yritysten väliseen tiedonvaihtoon liittyvät lait ja asetukset. Käsittelyn perustana voi olla myös yritystemme välinen sopimus tai laillinen oikeus.

 • Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta voimme toteuttaa sinulle tarjoamamme palvelut, ja että voimme täyttää lainmukaiset velvoitteemme mukaan lukien sovellettavien lakien, asetusten, valtiotason tai osittain valtiotason vaatimusten ja tuomioistuimen määräysten tai haasteiden noudattaminen

 • Tietojen käsittely perustuu suostumukseesi henkilötietojesi käsittelystä yhtä tai useampaa tarkoitusta varten (esim. rekrytointi)

 • Tietojen käsittely on välttämätöntä oikeutetun etumme toteuttamiseksi, kuten palvelujemme kehittämiseksi ja parantamiseksi asiakkaidemme hyväksi

 

Tietojen anonymisointi

Saatamme anonymisoida henkilötietojasi sovellettavan lain sallimissa rajoissa siten, ettei sinua voida enää tunnistaa kyseisten tietojen perusteella. Anonymisoitujen tietojen ei katsota olevan henkilötietoja, eikä niihin sen vuoksi sovelleta tätä Tietosuojapolitiikkaa. Voimme kerätä, käyttää ja jakaa anonymisoituja tietoja missä tahansa tarkoituksessa.

 

Tietojen säilytysaika

 

Henkilötietojesi säilytysaika vaihtelee sen mukaan, missä tarkoituksessa niitä käsitellään. Esimerkiksi henkilötiedot, joita tarvitaan tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi sinulle tai pyytämiesi toimenpiteiden toteuttamiseksi, säilytetään niin kauan kuin edustamasi yritys on asiakkaanamme tai meillä on palveluvelvollisuus yritystäsi kohtaan. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimerkiksi myymiemme laitteiden takuun aikainen palvelu.

 

Markkinointitarkoituksissa henkilötietoja säilytetään siihen saakka, kunnes kieltäydyt vastaanottamasta suoramarkkinointiviestintää sovellettavan lain mukaisesti. Tämän jälkeen säilytämme henkilötietosi jotta voimme ylläpitää vaatimaasi markkinointikieltoa. Voit myös pyytää meitä poistamaan tietosi, jolloin meillä voi kuitenkin olla oikeus säilyttää joitakin sinusta keräämiämme tietoja (esim. kanssasi käyty viestintä ollessasi em. yöpaikassa töissä), tai voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä kun siirryt uuteen työpaikkaan.

 

Jos lähetät työhakemuksen Sivustojemme kautta, säilytämme hakemuksesi tiedot työhakemuksesi yhteydessä saatavillesi tuodun tietosuojalausunnon tai muun ilmoituksen mukaisesti, ellei laissa toisin säädetä. Kaikissa muissa tapauksissa henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojalausunnossa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, minkä jälkeen ne joko anonymisoidaan sovellettavan lain sen salliessa, poistetaan tai tuhotaan.

 

Tietojen luovuttaminen

Saatamme jakaa henkilötietojasi valittujen kolmansien osapuolten kanssa sovellettavan lain sallimissa rajoissa ja kun se on perusteltua muun muassa seuraavasti:

 • Edustamasi yrityksen muille työntekijöille ja toimihenkilöille

 • Palveluntarjoajille, jotka tuottavat NDC:lle tarpeellisia palveluita, IT-järjestelmiä tai muuten pitävät tai prosessoivat henkilötietojasi NDC:n lukuun luottamuksellisuuden ja vallitsevan lainsäädännön puitteissa

 • NDC:n liikekumppanit, päämiehet, agentit, toimittajat ja alihankkijat suorittaakseen sopimuksen mukaisia velvollisuuksia, jonka he ovat kanssamme sopineet

 • Viranomaisille ja kuljetusyrityksille tai postipalveluille, jotka liittyvät tapahtuman toteuttamiseen

 • Henkilötietojen luovuttaminen yritysostojen tai divestointien yhteydessä

 • Luovuttaminen muista syistä, mm. lain edellyttäessä, lain salliessa tai hyvässä uskossa siitä, että tällainen luovuttaminen on tarpeen laillisten vaatimusten tai meille asetetun oikeudenkäyntimenettelyn noudattamiseksi, oikeuksiemme tai omaisuutemme suojaamiseksi ja puolustamiseksi tai äkillisissä tilanteissa kenen tahansa henkilön turvallisuuden suojaamiseksi

 

Kansainväliset siirrot

 

Olemme Suomessa toimiva yritys, mutta käytämme toiminnassamme kansainvälisiä pilvipalveluita esim. sähköpostimarkkinointiin, asiakasviestinnän tallentamiseen (CRM), verkkosivujemme toimivuuden mittaamiseen, jne. Kun käytät palvelujamme tai otat meihin yhteyttä ja annat meille tietojasi, hyväksyt, että henkilötietojasi voidaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa kerätä, siirtää ja käyttää NDC:n, sen toimittajien, jakelijoiden ja muiden liiketoimintakumppaneiden ja/tai edustajien toimesta, jotka toimivat Suomen ulkopuolisissa maissa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella (mm. Yhdysvallat, Kanada ja Intia). EU:n ulkopuolisten maiden tietosuoja ja lain vaatimukset, viranomaisten oikeus tarkastella henkilötietojasi eivät välttämättä vastaa oman asuinmaasi tietosuojaa ja lain vaatimuksia. Olemme ryhtyneet kohtuullisiin toimiin yksityisyytesi turvaamiseksi ja tarjotaksemme henkilötiedoillesi Suomen ja EU:n tasoa vastaavan suojauksen.

Lisätietoa henkilötietojesi suojaukseen käytettävistä keinoista saat ottamalla meihin yhteyttä tämän Tietosuojalausunnon lopussa annettuja yhteystietoja käyttäen.

 

Tietoturvallisuus

Olemme sitoutuneet suojelemaan henkilötietojesi turvallisuutta. Käytämme erilaisia tietoturvatekniikoita ja -menettelyjä henkilötietojesi suojaamiseen luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai paljastumiselta. Mikään tietojärjestelmä ei kuitenkaan ole täysin turvallinen, emmekä me voi tästä syystä taata henkilötietojesi täydellistä suojausta. Emme voi olla vastuussa sellaisten tietojen suojauksesta, joita siirrät Palvelujen hallintamme ulkopuolisten verkkojen, kuten internetin tai langattomien verkkojen, kautta.

Henkilötietojesi suojaus ja turvallisuus on myös sinusta kiinni. Mikäli olet saanut meiltä käyttäjätunnuksen ja salasanan Sivustojen käyttöä varten, olet itse vastuussa tällaisten kirjautumistietojen luottamuksellisuuden varmistamisesta ja siitä, ettet paljasta niitä muille.

 

Evästeet, analytiikka ja jäljitys

 

Evästeet

 

Palvelumme ja mm. kotisivumme käyttävät evästeitä ja muita yleisiä web-menetelmiä kävijämäärien laskemiseksi ja sisällön kohdistamiseksi. Evästeemme saattavat olla 1) vättämättömiä palvelujen oikean toiminnan kannalta , 2) suorituskykyä parantavia, 3) toiminnan helpottamista (esim. kielivalinnan muistaminen) ja 4) mainonnan ohjaaminen ja helpottaminen. Em. evästeitä käyttäviä palveluitamme ovat mm. Google AdWords, Wix.com, ja Amazon.com.

Sinulta saatetaan pyytää suostumusta evästeiden käyttöön tässä dokumentissa kuvatulla tavalla evästetietopalkin kautta, kun käytät palvelujamme ensimmäistä kertaa. Useimpien selainten asetukset voidaan määrittää hylkäämään evästeet, ja voit itse poistaa suostumuksesi milloin tahansa muokkaamalla selaimesi asetuksia evästeiden hylkäämistä tai käytöstä poistoa varten.Jos hylkäät evästeet, et ehkä saa kaikkia Sivustojemme tai muiden käyttämiesi sivustojen toimintoja käyttöösi.

 

Analytiikka

 

Seuraamme sivustojemme vierailukertoja alan tyypillisimmällä Web-analyysilla, Google Analyticsillä. Sivustojemme käyttöä koskevan evästeen luomat tiedot (ml. IP-osoitteesi ja teknistä tietoa käyttämäsi internet-selaimen kyvyistä sekä em. evästetietoja) lähetetään ja tallennetaan Web-analyysien tarjoajiemme palvelimille. Analyysien käyttävät näitä tietoja arvioimaan palvelujemme käyttöäsi, kokoamaan raportteja sivustojen käytöstä sivuston ylläpitäjälle ja tarjoamaan muita palveluita, jotka liittyvät sivuston tapahtumiin ja Internetin käyttöön. Web-analyysien tarjoajat voivat myös siirtää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jos laki sitä edellyttää tai kun kyseiset kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja kyseisten tahojen puolesta.
             
Voit kieltäytyä Googlen Web-analyyseistä asentamalla tämän selainlaajennuksen.

 

Jäljityksen estäminen

Jotkin selaimet voivat lähettää jäljittämisen kieltosignaaleita internetsivuille, joiden kanssa viestit. Koska eri selaimet toteuttavat ja aktivoivat tämän ominaisuuden eri tavoin, ei ole aina selkeää, aikooko käyttäjä lähettää nämä signaalit tai tietävätkö käyttäjät edes niistä. Me emme tällä hetkellä reagoi näihin signaaleihin.

 

Oikeutesi

 

Sinulla voi olla tiettyjä oikeuksia sinusta keräämiimme henkilötietoihin. Jos oleskelet ETA-alueella, alla kuvatut oikeudet saattavat koskea sinua. Muiden käyttäjien oikeudet riippuvat heidän asuinmaansa lainsäädännöstä. Autamme sinua käyttämään sovellettavien lakien mukaisia oikeuksiasi.

 

Tarkasteleminen ja vastustaminen

 

Sinulla voi olla oikeus käyttää, tarkastella ja korjata Sivustojen kautta tai meihin yhteyttä ottaessasi kerättyjä henkilötietoja. Joissakin tapauksissa voit käyttää tätä oikeutta siirtymällä sivulle, jolla annoit tiedot. Voit auttaa meitä ylläpitämään tietojen oikeellisuutta ilmoittamalla meille postiosoitteesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi muutoksista.

 

Sinulla saattaa olla oikeus vastustaa omiin henkilötietoihisi liittyvää tietyntyyppistä käsittelyä ml. silloin, kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella tai suoramarkkinointitarkoituksessa. Toisaalta saatamme joissakin tapauksissa osoittaa, että meidän on pakottavien laillisten syiden tai oiketetun etumme vuoksi jatkettava henkilötietojesi käsittelyä, jolloin emme ole velvollisia toteuttamaan pyyntöäsi.

 

Poistaminen, rajoittaminen ja siirtäminen

 

Sinulla saattaa olla oikeus pyytää henkilötietojesi poistoa (esim kun tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty) ja  pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista (esim kun olet kyseenalaistanut tietojen oikeellisuuden).

Sinulla saattaa olla oikeus vastaanottaa ja käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiisi. Tätä kutsutaan siirto-oikeudeksi, ja, kun sovellettavissa, se vaatii meitä siirtämään tai kopioimaan henkilötietosi meidän järjestelmistämme sinulle tai (kun teknisesti mahdollista) valitsemallesi kolmannelle osapuolelle siten, ettei tämä vaikuta tietojen käytettävyyteen.

Suostumus: Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla saattaa olla oikeus poistaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä tämän Tietosuojalausunnon lopussa annettujen yhteystietojen kautta tai, sähköpostimarkkinoinnin osalta, käyttämällä markkinointisähköpostiviesteissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Pyyntöjen lähettäminen ja ratkaiseminen

 

Vastaamme kaikkiin oikeuksiesi käyttöön liittyviin pyyntöihisi laissa säädettyjen aikarajojen puitteissa. Pyyntösi toteuttamisesta voidaan periä maksu, mikäli laki sen sallii. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä käyttämällä tämän Tietosuojalausunnon lopussa annettuja yhteystietoja. Saatamme tarkistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntösi mukaisten toimien suorittamista. Jos koet, että emme käsittele henkilötietojasi tietosuojalain mukaisesti, voit tehdä asiasta valituksen valvontaviranomaiselle, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista omalla lainkäyttöalueellasi. Toivomme kuitenkin, että annat meille tilaisuuden selvittää asia: voit ottaa meihin yhteyttä minkä tahansa valituksen tiimoilta.

 

Ota yhteyttä!

 

Puhuminen auttaa! Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojapolitiikasta tai henkilötietojesi käsittelykäytännöistämme tai haluat tehdä pyynnön tai valituksen, ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myynti@ndc.fi tai soittamalla numeroon 09-8039099. Perehdymme asiaasi viivytyksettä ja pyrimme pääsemään asiassa molempia tyydyttävään ratkaisuun.

bottom of page